Khotbah Jumat Sepanjang Tahun

Khotbah Jumat Sepanjang Tahun

17 tahun ke atas
Synopsis

Setiap Muslim membutuhkan nasihat beserta peringat­an supaya se­nantiasa menjaga diri tetap berada di jalan yang benar. Namun, tidak semua Muslim mengikuti kajian ilmu secara rutin. Dengan adanya kewajiban shalat Jumat dan khotbah sebagai salah satu rukunnya, maka setiap Muslim akan mendapatkan siraman rohani minimal sekali dalam seminggu.
Majelis khotbah Jumat seharusnya menjadi momentum bagi kaum Muslimin untuk senantiasa berada di jalan kebenaran sekaligus menjadi pengingat akan tipu daya setan yang selalu mengajak manusia berjalan di jalan kesesatan.
Buku ini merupakan kumpulan khotbah Jumat dengan berbagai macam tema yang menyesuaikan dengan pe­ristiwa-peristiwa penting setiap bulan dalam kalender Hijriah. Semoga buku ini menjadi referensi bagi para penceramah dalam menjalankan dakwahnya dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat Islam.


Author : M. Rouful Wahab, M.Pd, M.A.,S.M. Hamzah, S.T.
Price : Rp 99,000
Category : RELIGION & SPIRITUALITY
Page : 372 halaman
Format : Soft Cover
Size : 14 cm X 21 cm
ISBN : 9786230414794
Publication : 22 November 2023

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada para hamba-Nya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan beriman dan Islam hingga akhir hayat kita. Mengawali khotbah yang singkat ini, saya berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi, untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah  dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad  semoga kita senantiasa meneladani sunah-sunahnya.
Sesungguhnya masa lalu adalah lembaran-lembaran sejarah yang menyimpan banyak pelajaran dan hikmah. Di dalam peristiwa hijrah, terdapat pelita ibrah yang menyinari jalan bagi orang yang ingin mencari dan menggenggam kebenaran di masa-masa berikutnya.   
Lembaran sejarah umat Islam telah mencatat masa-masa kejayaan dan kegemilangan yang diraih kaum muslimin. Banyak peristiwa yang mengharukan mewarnai perjalanan hidup mereka. Begitu banyak pengorbanan dan kegigihan demi menegakkan agama Allah dalam bentuk peperangan melawan musuh-musuh Allah, pun menghiasi sepak terjang perjuangan mereka.
Di antara sekian banyak peristiwa bersejarah dan paling berpengaruh bagi perkembangan dakwah Islam adalah hijrah Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Sebagai kaum muslimin yang hidup di masa kini, kita harus menjadikan peristiwa hijrah sebagai cermin dan momentum untuk bangkit dari kemunduran di berbagai bidang. Peristiwa hijrah seyogianya menjadi pelecut bagi kita semua untuk meraih kembali kejayaan dan kegemilangan yang selama beberapa abad terakhir ini direbut oleh bangsa-bangsa lain.

M. Rouful Wahab, M.Pd, M.A.
View Profil
S.M. Hamzah, S.T.
View Profil

RECOMMENDED FOR YOU Explore More